sobota, 13 września 2014

Wolnosc"Tak jak praw­da jest dla człowieka kluczem do świata, 
tak wol­ność jest kluczem, 
który war­tości ot­wiera drogę w głąb człowieka"


- Józef Stanisław Tischner

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz